Karpbukt, NO  
Fri Sep 30 2016  3:39 PM CEST
Lat :69.7333 Lon :30.0667 Elev :26 ft  Pop :NA
  °C  /  °F

5 Day Forecast

Fri
30
Rain
50
46
Rain
/ mph
RH 84%
POP 0%
precip .07 in
Sat
1
Light Rain
49
45
Light Rain
/ mph
RH 86%
POP 0%
precip .03 in
Sun
2
Partly Cloudy
49
41
Partly Cloudy
/ mph
RH 77%
POP 0%
precip .08 in
Mon
3
Light Rain
43
37
Light Rain
/ mph
RH 73%
POP 0%
precip .02 in
Tue
4
Partly Cloudy
43
36
Partly Cloudy
/ mph
RH 73%
POP 0%
precip .01 in
    HighsLowsPrecipitationSatelliteTemperatures    
 highslowsprecipsatellitetemps 
 Precipitation

3 Hourly Forecast

not available

10 Day Forecast

   HighLowRHSky
   °F°F%Condition
Fri 30 Rain 50 45 84 Rain
Sat 1 Light Rain 49 41 86 Light Rain
Sun 2 Partly Cloudy 49 37 77 Partly Cloudy
Mon 3 Light Rain 43 36 73 Light Rain
Tue 4 Partly Cloudy 43 35 73 Partly Cloudy
Wed 5 Partly Cloudy 41 37 78 Partly Cloudy
Thu 6 Partly Cloudy 43 39 85 Partly Cloudy
Fri 7 Light Rain 47 42 86 Light Rain
Sat 8 Partly Cloudy 46 41 85 Partly Cloudy
Sun 9 Partly Cloudy 46 46 85 Partly Cloudy
Saved Cities:
Recent Searches: